A puppets play titled “The paper queen”.


“La reina de papel” de Sergio Mercurio.
La Casa de Claypole, Theatre, Poster, Illustration, 2013